Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Pravni terminološki slovar (nadaljevanje)
Sodelavci:
, ,
 
Trajanje:
1. maj 2009–30. april 2012
Šifra:
L6-2178
Opis

Standardizirana terminologija je temelj vsake razvite znanosti, saj omogoča enoumno komuniciranje. Načrtovani pravni slovar bo prikazal slovensko pravno izrazje, opisal pomen terminov in jih ovrednotil v okviru poimenovalnega sistema pravnega izrazja. Ker pri njem sodelujejo pravni strokovnjaki predavatelji na slovenskih pravnih fakultetah in pisci znanstvenih člankov ter pravniki praktiki, se poimenovalni sistem prenaša in uveljavlja v strokovnem komuniciranju hkrati z nastajanjem slovarja. Objava zredigiranih slovarskih člankov na svetovnem spletu pa bo omogočila sodelovanje vseh zainteresiranih strokovnjakov.

Urejeno pravno izrazje je temelj pravne države, saj omogoča urejeno delovanje gospodarstva in družbe. Državljanom pa daje občutek urejenosti in predvidljivosti njihovega razmerja do državnih institucij.

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

ARRS

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350