Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Teoretični in praktični vidiki terminologije in terminografije v povezavi s spletnimi terminološkimi viri
Sodelavci:
, , , , ,
 
Trajanje:
1. julij 2011–31. december 2015
Šifra:
L6-4045
Opis

Raziskovalni projekt obsega teoretično in aplikativno delo: raziskovanje in razvijanje terminološke in terminografske teorije (terminološke definicije, posamezne besedne vrste v določeni terminologiji, npr. glagol v pravni terminologiji, antonimija, raziskovanje vpliva angleščine na slovenščino s posebnim poudarkom na terminologiji, slovenjenje terminologije), objava rezultatov v monografijah, člankih, predavanjih, izdelava novih in dodelava že uporabljanih računalniških orodij za obdelavo terminologije (SlovarRed 2.1), oblikovanje in objava spcializiranih korpusov, obdelava, prevajanje, normiranje terminologij različnih področij, izdelava in objava normativnih, razlagalnih eno- in večjezičnih slovarjev v knjižni in elektronski obliki (splet), organizacija domačih in mednarodnih strokovnih srečanj, terminološko svetovanje. V okviru projekta se predvideva sodelovanje z zamejskimi Slovenci in pomembnimi evropskimi terminološkimi centri.

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

ARRS

Raziskovalna področja

Leksikologija H353 

Ključne besede

termin • terminologija • terminografija; terminografska računalniška orodja • specializirani korpus • terminološki slovar; terminološka definicija • terminološki antonim; prevajanje terminologije • ustrezniki; avtomatika • Botanika • farmacija • pravna zgodovina • procesna kemija • smučanje • tehnika • umetnostna zgodovina; spletna objava slovarjev in drugih publikacij; terminološko svetovanje; sodelovanje s Slovenci v zamejstvu • mednarodno sodelovanje na področju terminologije