Izr. prof. dr. Kozma Ahačič

višji znanstveni sodelavec
01 200 60 05
kahacic@zrc-sazu.si

Martin Ahlin

samostojni strokovni sodelavec specialist v humanistiki (honorarni sodelavec)
01 470 61 66
martin.ahlin@zrc-sazu.si

Dr. Simon Atelšek

asistent z doktoratom
01 470 65 26
simonat@zrc-sazu.si

Doc. dr. Aleksandra Bizjak Končar

višja znanstvena sodelavka
01 470 64 33
aleks@zrc-sazu.si

Dr. Metod Čepar

asistent z doktoratom
01 200 60 06
metod.cepar@zrc-sazu.si

Doc. dr. Helena Dobrovoljc

višja znanstvena sodelavka
01 470 64 32
helena.dobrovoljc@zrc-sazu.si

Dr. Tanja Fajfar

znanstvena sodelavka
01 470 62 36
tanja.fajfar@zrc-sazu.si

Prof. dr. Metka Furlan

znanstvena svetnica
01 470 62 34
metka@zrc-sazu.si

Doc. dr. Nataša Gliha Komac

znanstvena sodelavka
01 470 61 85
ngk@zrc-sazu.si

Dr. Mojca Kumin Horvat

znanstvena sodelavka
01 470 62 37
mhorvat@zrc-sazu.si

Dr. Marjeta Humar

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (honorarna sodelavka)
01 470 62 31
marjeta.humar@zrc-sazu.si, marjeta.humar@guest.arnes.si

Doc. dr. Nataša Jakop

znanstvena sodelavka
01 470 61 74
natasa.jakop@zrc-sazu.si

Dr. Tjaša Jakop

višja znanstvena sodelavka
01 470 62 24
tjasa.jakop@zrc-sazu.si

Doc. dr. Primož Jakopin

višji znanstveni sodelavec (honorarni sodelavec)
01 470 64 31
primoz.jakopin@guest.arnes.si

Dr. Alenka Jelovšek

znanstvena sodelavka
01 200 60 08
alenka.jelovsek@zrc-sazu.si

Doc. dr. Mateja Jemec Tomazin

znanstvena sodelavka
01 470 65 25
mjt@zrc-sazu.si

Nevenka Jerman

strokovna sodelavka
01 470 61 63
nevenka.jerman@zrc-sazu.si

Janoš Ježovnik

asistent, mladi raziskovalec
01 470 61 71
janos.jezovnik@zrc-sazu.si

Doc. dr. Carmen Kenda-Jež

višja znanstvena sodelavka
01 470 62 22
carmen@zrc-sazu.si

Asist. dr. Simona Klemenčič

znanstvena sodelavka
01 470 61 99
klemencics@zrc-sazu.si

Dr. Domen Krvina

znanstveni sodelavec
01 470 61 84
DKrvina@zrc-sazu.si

Alenka Lap

tajnica
01 470 61 60
alenka.lap@zrc-sazu.si

Mag. Branka Lazar

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki
01 470 61 67
branka.lazar@zrc-sazu.si

Dr. Nina Ledinek

znanstvena sodelavka
01 470 61 78
nledinek@zrc-sazu.si

Doc. dr. Andreja Legan Ravnikar

višja znanstvena sodelavka
01 200 60 01
alegan@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Majda Merše

znanstvena svetnica (honorarna sodelavka)
01 200 60 07
majda.merse@zrc-sazu.si, mmerse@guest.arnes.si

Dr. Matej Meterc

asistent z doktoratom
01 470 61 83
matej.meterc@zrc-sazu.si

Dr. Mija Michelizza

znanstvena sodelavka
01 470 64 30
mmija@zrc-sazu.si

Dr. Tanja Mirtič

znanstvena sodelavka
01 470 61 77
tanja.mirtic@zrc-sazu.si

Dr. Jožica Narat

strokovnoraziskovalna svetnica
01 200 60 00
jozica.narat@zrc-sazu.si

Karmen Nemec

samostojna tehnica
01 470 62 39
karmen.nemec@zrc-sazu.si

Dr. Andrej Perdih

znanstveni sodelavec
01 470 61 79
andrej.perdih@zrc-sazu.si

Dr. Špela Petric

asistentka z doktoratom
01 470 61 73
spela.petric@zrc-sazu.si

Alenka Porenta

samostojna strokovna sodelavka
01 470 61 82
alenka.porenta@zrc-sazu.si

Zvonka Praznik

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (honorarna sodelavka)
01 470 61 65
zvonka.praznik@zrc-sazu.si

Duša Race

asistentka, mlada raziskovalka
01 470 61 76
dusa.race@zrc-sazu.si

Doc. dr. Jerica Snoj

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki
01 470 61 70
jerica.snoj@zrc-sazu.si

Prof. dr. Marko Snoj

izredni član SAZU, znanstveni svetnik, predstojnik
01 470 61 62
marko@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Jožica Škofic

znanstvena svetnica
01 470 62 21
guzej@zrc-sazu.si

Dr. Silvo Torkar

znanstveni sodelavec
01 470 61 59
silvo.torkar@zrc-sazu.si

Mitja Trojar

asistent, mladi raziskovalec
+386 01 470 62 30
mtrojar@zrc-sazu.si

Urška Vranjek Ošlak

asistentka, mlada raziskovalka
01 470 62 27
uvranjek@zrc-sazu.si

Dr. Peter Weiss

višji znanstveni sodelavec
01 470 61 68
peter.weiss@guest.arnes.si

Doc. dr. Danila Zuljan Kumar

znanstvena sodelavka
05 335 73 21
danila.zuljan@zrc-sazu.si

Dr. Mojca Žagar Karer

znanstvena sodelavka
01 470 62 23
mojca.zagar@zrc-sazu.si

Prof. dr. Andreja Žele

znanstvena svetnica
01 470 61 75
andreja.zele@zrc-sazu.si

Bivši sodelavci

Ljudmila Bokal

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Doc. dr. Apolonija Gantar

znanstvena sodelavka

Dr. Boris Kern

asistent

Doc. dr. Vladimir Nartnik

znanstveni sodelavec (upokojeni sodelavec)

Doc. dr. France Novak

samostojni strokovni sodelavec specialist v humanistiki (upokojeni sodelavec)

Ivanka Šircelj - Žnidaršič

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Cvetana Tavzes

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)