Raziskovalec pri pripravi Slovarja slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, vodja Sekcije za zgodovino slovenskega jezika, namestnik predstojnika

Telefon:
01 200 60 05
E-naslov:
Lokacija:
Novi trg 4 (1. nadstropje) in Wolfova 8
Povezave:
Oznake:
23505 (ARRS)
0000-0002-2678-1269 (ORCID)
56060314900 (Scopus)
Raziskovalna dejavnost

V svojem raziskovalnem delu se ukvarja z zgodovino slovničarstva in misli o jeziku ter nekaterimi drugimi s tem povezanimi vprašanji.

Je vodja inštitutskega raziskovalnega programa, vodil je tudi več različnih raziskovalnih projektov (trenutno dva).

Od leta 2007 predava na Fakulteti za humanistiko v Novi Gorici, med letoma 2008 in 2013 je predaval na Oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete v Ljubljani, kot gostujoči profesor pa je v poletnem semestru študijskega leta 2010/11 predaval tudi na Alpen-Adria Universität v Celovcu.

 Je sourednik revije Slovenski jezik/Slovene Linguistic Studies ter urednik portala www.fran.si. Od leta 2016 je redni član ustanove L’Institut d’études slaves v Parizu.

Izbrane publikacije
  1. Kozma AHAČIČ (ur.): Fran, slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 2014–, www.fran.si.
  2. Kozma AHAČIČ (ur. in soavtor): Slovenske slovnice in pravopisi, različica 1.0, www.fran.si/slovnice-in-pravopisi. Ljubljana, 2015.
  3. AHAČIČ, Kozma. The History of Linguistic Thought and Language Use in 16th Century Slovenia. P. Lang, Frankfurt am Main [etc.], 2014.
  4. AHAČIČ, Kozma. Zgodovina misli o jeziku na Slovenskem: katoliška doba (1600–1758). Založba ZRC, Ljubljana, 2012.
  5. Kozma AHAČIČ, Andreja LEGAN RAVNIKAR, Majda, MERŠE, Jožica NARAT,  France NOVAK. Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. Založba ZRC, Ljubljana, 2011, 641 str.
  6. Kozma AHAČIČ. Zgodovina misli o jeziku in književnosti na Slovenskem: protestantizem. Založba ZRC, Ljubljana, 2007, 416 str.
Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Rojen 27. 4. 1976 v Kranju.

Med letoma 1997 in 2002 je ob študiju poučeval latinščino na Gimnaziji Škofja Loka.

Leta 2002 je na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete v Ljubljani diplomiral iz slovenskega in latinskega jezika in književnosti.

Od leta 2003 je redno zaposlen na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Leta 2007 je na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete v Ljubljani  doktoriral z nalogo Misel o jeziku in književnosti pri slovenskih protestantskih piscih 16. stoletja.

Predaval in izobraževal se je v naslednjih mestih: Moskva (2001, 2003), München (2005, 2006), Praga (2008), Sankt Peterburg (2011), Pariz (2012), Ulm (2013).

Med letoma 2009 in 2011 je sodeloval pri pripravi Bele knjige o vzgoji in izobraževanju, med letoma 2012 in 2013 je bil predsednik Strokovne komisije za slovenski jezik pri Ministrstvu za kulturo. Od leta 2011 je član Področne predmetne komisije za slovenski jezik na ZRSŠ.

 

Raziskovalna področja

Zgodovina jezika H355 • Jezikoslovje H350 • Leksikologija H353 • Zgodovina jezika H355 • Uporabna lingvistika, poučevanje tujih jezikov, sociolingvistika H360 • Teorija prevajanja H365 • Latinski jezik H440 • Baltski in slovanski jeziki in književnosti H590 

Ključne besede

zgodovina slovničarstva • zgodovina jezikoslovja • historična sociolingvistika • zgodovina prevajalstva • zgodovina retorike • slovaropisje 

Priznanja in nagrade

Štipendija Ustanove patra Stanislava Škrabca (2004) • Trubarjevo priznanje za izjemne zasluge pri ohranjanju slovenske pisne dediščine, Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani (2014)